Contributiebeleid

Contributiebeleid

versie 9 juli 2020 (klik hier voor de actuele contributie bedragen)

  1. De contributie is voor een heel seizoen, van september tot en met juni.  

  2. De hoogte van de contributie per leeftijdscategorie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en uiterlijk per 1 maart tijdens de algemene ledenvergadering voor het daaropvolgende seizoen en direct bekendgemaakt op de website van RVV Blijdorp.

  3. Bij inschrijving als nieuw lid vóór de start van het seizoen betaalt het nieuwe lid het inschrijfgeld van 50,- euro. Dit bedrag wordt verrekend met de totale contributie.

  4. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 juni, via een e-mail naar juniorledenbeheer@rvv-blijdorp.nl, voor jeugdleden (O6 t/m O19) of een e-mail naar seniorledenbeheer@rvv-blijdorp.nl voor senioren. Indien er niet tijdig is opgezegd blijft het lidmaatschap gehandhaafd en bent u verplicht de contributie voor het nieuwe seizoen te voldoen.

  5. Bij opzegging tijdens het seizoen vindt geen terugbetaling van contributie plaats.

  6. Leden die na 15 december lid worden betalen de helft van de geldende contributie.

  7. Na de eerste factuur volgt één herinnering. Daarna volgt een aanmaning met een verhoging van 25 euro administratiekosten.

  8. Wanneer per 15 december de contributie nog niet in zijn geheel is betaald, er geen deelbetalingen zijn binnengekomen, of er geen betalingsregeling is getroffen met de penningmeester wordt een financiële blokkade in Sportlink ingesteld, en wordt het lid na de winterstop niet meer ingedeeld in een team. Ook wordt het lid uitgeschreven als lid van de vereniging. Voor leden die na 1 september lid zijn geworden zal dit proces in gang worden gezet nadat de termijnen van de eerste herinnering en de eerste aanmaning zijn verstreken.

  9. Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan vragen we u contact op te nemen met de penningmeester via penningmeester@rvv-blijdorp.nl. Ook bij een betalingsregeling dient op 15 december de gehele contributie voldaan te zijn.

  10. Gezinnen met onvoldoende financiële draagkracht kunnen een aanvraag laten indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam (https://jeugdfondssportencultuur.nl/). De inschrijving wordt pas definitief gemaakt als wij vanuit het Jeugdfonds een bevestiging van acceptatie ontvangen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!